LIÊN HỆ

BỘ MÔN RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

6

Liên hệ:

 

Bộ môn Rau hoa quả và Cảnh quan

 

Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: +84 4 62617645       

Fax: +84 4 62617645

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.rhq.vnua.edu.vn