Đội ngũ cán bộ

BỘ MÔN RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

6

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

1. PGS.TS. Phạm Thị Minh Phượng      

Chức vụ: Trưởng bộ môn    

Hướng nghiên cứu: Hoa và cây cảnh        

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Lý lịch khoa học:  Eng    Vie

 co Phuong3

2.TS. Vũ Thanh Hải 

Chức vụ: Phó bộ môn 

Hướng nghiên cứu: Cây rau, cây ăn quả

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học:  Eng    Vie

 Thay Hai

3. PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng

Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm ĐBCL

Hướng nghiên cứu: Cây rau

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học:  Eng    Vie

 Co Hang

4. TS. Đoàn Văn Lư   

Chức vụ: Giảng viên    

Hướng nghiên cứu: Cây ăn quả

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học:  Eng    Vie

 Thy l

5.ThS. Nguyễn Anh Đức     

Chức vụ: Giảng viên    

Hướng nghiên cứu: Cảnh quan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học:  Eng    Vie

 

6.ThS. Bùi Ngọc Tấn

Chức vụ: Giảng viên    

Hướng nghiên cứu: Cảnh quan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học:  Eng    Vie

 Thay Tan

7.KS. Phạm Thị Bích Phương       

Chức vụ: Giảng viên                           

Hướng nghiên cứu: Cảnh quan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học:  Eng    Vie

 Phuong

8.ThS. Nguyễn Thị Phượng

Chức vụ: Giảng viên

Hướng nghiên cứu: Cây ăn quả

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học:  Eng    Vie

 Phng

9. TS. Vũ Quỳnh Hoa

Chức vụ: Giảng viên

Hướng nghiên cứu: Cây rau

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học:  Eng    Vie

 Hoa

10. KS. Đặng Thị Hường

Chức vụ: Kỹ thuật viên

 Hng