Giới thiệu chung bộ môn

BỘ MÔN RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

6

BỘ MÔN RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG BỘ MÔN

Bộ môn Rau hoa quả và Cảnh quan, thuộc khoa Nông hoc, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trước đây là Học viện Nông Lâm - Trường Đại học Nông nghiệp I) có nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành rau hoa quả. Với trên 60 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn Rau hoa quả và Cảnh quan đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ và sinh viên có chuyên môn sâu cho ngành rau hoa quả Việt Nam. Bên cạnh thế mạnh trong lĩnh vực rau hoa quả, từ năm 2007 bộ môn phát triển thêm lĩnh vực cảnh quan đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Song song với các thành tựu đã đạt được trong giảng dạy, các cán bộ của Bộ môn đã không ngừng sáng tạo, nghiên cứu và chuyển giao thành công nhiều tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Tiếp bước và kế thừa các thành tựu đã đạt được, các cán bộ và giảng viên Bộ môn luôn cố gắng phấn đấu để góp sức xây dựng ngành Rau hoa quả Việt Nam phát triển và hoà nhập toàn cầu.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Năm 1965: Tổ Rau quả, Khoa trồng trọt

- Năm 1974 - 1984: Bộ môn Rau quả, Khoa Trồng trọt

- Năm 1984 - năm 1988: Tổ Rau quả, Bộ môn Cây trồng, Khoa Trồng trọt.

- Năm 1988 - năm 1992:

+ Tổ Cây ăn quả trực thuộc Trung tâm nghiên cứu Cây ăn quả

+ Tổ Rau nằm trong Bộ môn Cây lương thực, thực phẩm, Khoa Trồng trọt

- Năm 1992 – 2016: Bộ môn Rau hoa quả, Khoa Nông học.

- Năm 2016 – nay: Bộ môn Rau hoa quả và Cảnh quan, khoa Nông học.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Hệ thống cơ sở vật được trang bị đầy đủ để tạo điều kiện cho sv học tập và thực hành tốt nhất, bao gồm: 01 phòng họp/seminar, 1 phòng thí nghiệm do Hà Lan đầu tư, 1 nhà lưới công nghệ cao do ĐSQ Isael tài trợ, 3 phòng thực tập, 1 phòng nghiên cứu của sinh viên, 4 nhà lưới và hệ thống ruộng thí nghiệm diện tích trên 2000m2 (trong đó 200 m2 trồng cây ăn quả các loại phục vụ thực hành, 500 m2 phục vụ giảng dạy thực hành trên đồng ruộng và diện tích giành cho nghiên cứu).

Thư viện mini với hơn 150 đầu sách chuyên ngành và nhiều tài liệu phục vụ nghiên cứu.

THÀNH TỰU

ĐÀO TẠO

- Tính đến năm 2016 bộ môn phụ trách giảng dạy 31 học phần cho các chuyên ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Khoa học cây trồng, Khoa học cây trồng tiên tiến, Bảo vệ thực vật, Di truyền chọn giống cây trồng, Cử nhân nông nghiệp, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp và 3 học phần giảng dạy sau đại học.

- Bộ môn đã đào tạo được 10 tiến sĩ và đang hướng dẫn 06 nghiên cứu sinh, hơn 200 thạc sĩ, 22 kỹ sư chuyên ngành làm vườn, hơn 300 kỹ sư ngành Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan và hàng nghìn kỹ sư ngành Khoa học cây trồng.

- Giảng viên bộ môn là chủ biên/tham gia biên soạn 05 giáo trình, nhiều bài giảng cho các môn học của bộ môn và trên 15 sách tham khảo, sách chuyên khảo trong lĩnh vực Rau hoa quả và cảnh quan phục vụ cho công tác giảng dạy và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong và ngoài Học viện.

- Xây dựng và phát triển chương trình ngành Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan theo định hướng nghề nghiệp (POHE – Professional Oriented Higher Education). Qua 11 năm tuyển sinh, ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan đã thu hút được sinh viên với đầu vào tuyển sinh năm sau luôn cao hơn với điểm sàn tuyển sinh trung bình của Học viện.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Tiếp tục phát huy những thành tựu củacác thế hệ trước, từ năm 2006 đến nay bộ môn đã thực hiện 01 đề tài nghiên cứu cấp quốc gia; 01 đề tài nghiên cứu cơ bản cấp quốc gia (đề tài Nafosted); 07 đề tài cấp Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; nhiều đề tài cấp tỉnh và thành phố, nhiều đề tài hợp tác quốc tế và cấp cơ sở về các lĩnh vực rau, hoa, quả và cảnh quan.

- Các giảng viên của bộ môn đã công bố/tham gia công bố hơn 70 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước, xuất bản nhiều tài liệu tham khảo trong lĩnh vực rau, hoa, quả và cảnh quan.

- Một số giống cây ăn quả đã được công nhận và đưa ra sản xuất. Nhiều quy trình kỹ thuật được công nhận là tiến bộ kỹ thuật, lai tạo thành công một số dòng cây rau và cây hoa mới có triển vọng cho sản xuất.

KHEN THƯỞNG

Với các thành tựu đã đạt được, tập thể Bộ môn đã được trao tặng giấy khen, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện cho công tác phát triển, xây dựng chương trình đào tạo. Các giảng viên trong bộ môn được nhận nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.