Tiếp đón đoàn giảng viên và học viên ĐH Lanna Thái Lan

BỘ MÔN RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

6

ĐOÀN GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN ĐH CÔNG NGHỆ LANNA (THÁI LAN) ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BỘ MÔN

 

Ngày 7/11/2018, đoàn giảng viên và học viên của Trường Đại học công nghệ Lanna Thái Lan (RMUTL) đã đến thăm và làm việc tại bộ môn Rau hoa quả & Cảnh quan. Tại buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu và trình bày các kết quả nghiên cứu mới trên các lĩnh vực rau, hoa, quả và cảnh quan. Ngoài ra, hai bên  đã thảo luận về việc trao đổi đào tạo, thực tập cho sinh viên ngành Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan tại Thái Lan cũng như sinh viên ngành các ngành khoa học cây trồng của RMUTL tại Việt Nam.

 
Một số hình ảnh của buổi gặp mặt:

3 1

 

1 1